Αριθμός Επισκεπτών

119399
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
43
111
119053
222
995
119399

Φόρμα Σύνδεσης

Ρυθμιστική 2016 - 2017

Για την πλήρη ρυθμιστική επιλέξτε εδώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ
ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.* Αγριοκούνελο (Oryctolagus 20/8 - 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
cuniculus)
2. ** Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Έξι (6) κατά
ομάδα
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Δώδεκα (12)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
7. Δενδρότσιχλα (Turdus 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Είκοσι πέντε (25)
viscivorus)
(Συνολικά
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
από όλα τα είδη)
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 – 28/2 Όλες Δέκα (10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10 – Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
*** 15/12
17. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris 1/10 – Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
**** chukar) 15/12
18. Φασιανός( Phasianus s.p 15/9 – Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
Κυνηγετικός) 31/12
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 –10/2 Όλες
2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas 15/9 – 31/1 Όλες
platyrhynchos)
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 Όλες Δώδεκα (12)
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 31/1 Όλες
[Συνολικά
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 31/1 Όλες
από όλα τα είδη]
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 31/1 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 Όλες
10**** Ασπρομετωπόχηνα (Anser 15/9 – 31/1 Όλες
* albifrons)
11. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)
13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10) 4

 

 

Ο Καιρός

O καιρός σήμερα

facebook icon