Αριθμός Επισκεπτών

119403
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
43
115
119053
226
995
119403

Φόρμα Σύνδεσης

Ρυθμιστικη 2017 - 2018

Για την πλήρη ρυθμιστική επιλέξτε εδώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ 1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

1.*

Αγριοκούνελο (Oryctolagus   cuniculus)

20/8 - 14/9

15/9-10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

2 **

Λαγός (Lepus europaeus)

 

15/9-10/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

3.

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

 

15/9-21/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Έξι (6) κατά ομάδα

4.

Αλεπού (Vulpes vulpes)

20/8-14/9

15/9 - 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

5.

Πετροκούναβο (Martes foina)

 

15/9 - 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1.

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

20/8 - 14/9

15/9-10/2

Όλες

Δέκα (10)

2.

Φάσα (Columba palumbus)

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3.

Αγριοπερίστερο (Columba livia)

20/8-14/9

15/9 - 20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4.

Ορτύκι (Coturnix coturnix)

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

Δώδεκα (12)

5.

Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

Δώδεκα (12)

6.

Τσίχλα (Turdus philomelos)

20/8 - 14/9

15/9 - 28/2

Όλες

Είκοσι πέντε (25) (Συνολικά

από όλα τα είδη)

7.

Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

8.

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

20/8 - 14/9

15/9 - 28/2

Όλες

9.

Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

20/8 - 14/9

15/9 - 28/2

Όλες

10.

Κότσυφας (Turdus merula)

20/8 - 14/9

15/9 - 20/2

Όλες

11.

Καρακάξα (Pica pica)

20/8 - 14/9

15/9 - 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12.

Κάργια (Corvus monedula)

20/8 - 14/9

15/9 - 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13.

Κουρούνα (Corvus corone)

20/8 - 14/9

15/9 - 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14.

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

20/8 - 14/9

15/9 - 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15.

Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

 

15/9 - 28/2

Όλες

Δέκα (10)

16. ***

Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)

 

1/10-15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Δύο (2)

17. ****

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

 

1/10-15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Τέσσερα (4)

18.

Φασιαvόç(Phasianus sp., Κυνηγετικός)

 

15/9-31/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια

1.

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

 

15/9 -10/2

Όλες

Δώδεκα (12) [Συνολικά

από όλα τα είδη]

2.

Κιρκίρι (Anas crecca)

 

15/9-31/1

Όλες

3.

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

 

15/9-31/1

Όλες

4.

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

 

15/9-10/2

Όλες

5.

Σαρσέλα (Anas querquedula)

 

15/9-31/1

Όλες

6.

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)

 

15/9-31/1

Όλες

7.

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

 

15/9-31/1

Όλες

8.

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

 

15/9-31/1

Όλες

9.

Φαλαρίδα (Fulica atra)

 

15/9-10/2

Όλες

10*****

Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)

 

15/9-31/1

Όλες

11.

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

12.

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

13.

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

 

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με απο- φάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (27) σχετική.

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5.

*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.

**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10.

***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου.

Ο Καιρός

O καιρός σήμερα

facebook icon