Νέος Κυνηγός

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ

 • Κατάθεση δικαιολογητικών στα γραφεία του Συλλόγου
 • Εξετάσεις για την έκδοση άδειας κυνηγίου
  ( Δασαρχείο: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ( ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 10 έως 12:00 π.μ.)

Στο Σύλλογο κατατίθενται τα παρακάτω :

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στο Σύλλογο)
 • Αντίγραφο Άδειας κατοχής κυνηγ. όπλου ή Βεβαίωσης της Αστυνομικής Αρχής ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγ. όπλου 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986  ( συμπληρώνεται στο Σύλλογο)
 • 1 πρόσφατη φωτογραφία

* Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει Άδεια κατοχής κυνηγ. όπλου στο όνομά του πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από την Αστυνομία η οποία του επιτρέπει να κυνηγά με οποιοδήποτε όπλο, αρκεί να φέρει μαζί του την αντίστοιχη Άδεια κατοχής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Βεβαίωσης από την Αστυνομία

 • Ιατρικό Πιστοποιητικό** ( από Παθολόγο ή Νευρολόγο σε σφραγισμένο φάκελο το οποίο κατατίθεται στην Αστυνομία )

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αγορά κυνηγετικού όπλου και έκδοση Άδειας κατοχής όπλου από την Αστυνομία :
Πριν την αγορά του όπλου πρέπει να εκδοθεί Άδεια αγοράς από την Αστυνομία και μετά την αγορά εκδίδεται η Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.
Αγορά κυνηγετικού όπλου

 • Ιατρικό Πιστοποιητικό ** ( από Παθολόγο ή Νευρολόγο σε σφραγισμένο φάκελο το οποίο κατατίθεται στην Αστυνομία η οποία εκδίδει άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου)

Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

 • 2 πρόσφατες φωτογραφίες
 • Άδεια αγοράς όπλου
 • Τιμολόγιο αγοράς όπλου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Αστυνομία

Σημ.: Τόσο για την έκδοση Βεβαίωσης όσο και για την Άδεια κατοχής όπλου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέρχεται στην Αστυνομική Αρχή αυτοπροσώπως.

Για να δείτε περισσότερα για τις άδειες κάντε click εδώ.